سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معاملات قطعه مفروز

معاملات قطعه مفروز

« بند 32 - در مورد معاملات قطعه مفروز طبق صورت ‏مجلس تفکیکی باید پس از پرداخت شدن هزینه تفکیک به ثبت محل ، سند ثبت شود و در مقام معامله باقیمانده ، هرگاه حدود آن تعیین نشده باشد باید مجدداً صورت‏ مجلس تفکیکی با ذکر صریح حدود خواسته شود . »

قطعه مفروز به معنای  ملکی است  با ابعاد و حدود اربعه مشخص زمین یا بنا .

معامله و ثبت سند برای قطعه مفروز

برای درک هر چه بهتر موضوع ، ثبت سند برای قطعه مفروز بدین صورت قابل تعریف می باشد ، همان طور که بیان داشتیم قطعه مفروز در اصل ملکی با مساحت و حدود اربعه مشخص است و در سند برای این قطعه مفروز از تفکیک قطعه به طور کلی سخن رفته و تفاوتی میان تفکیک عرصه ( زمین ) و تفکیک اعیان ( بنا ) ساخته شده بر روی عرصه قائل نشده است .

صورت مجلس تفکیکی چیست ؟

صورتجلسه به ذکر حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد ، بدون اینکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.صورت مجلس تفکیکی مربوط به آپارتمان یا مجمعه داخل آن اعم از پارکینگ و انباری و ... و همچنین صورت مجلس تفکیکی شامل عرصه هم می شود .

صورت مجلس تفکیک توسط ادراه ثبت اسناد پس از رائه گواهی پایان کار ساختمان صادر می شود .

تفاوت تفکیک و افراز و تقسیم

تفکیک با معنی افراز و تقسیم متفاوت است اما مفهوم آنها به یک دیگر نزدیک می باشد . در تفکیک، لازم نیست که ملک غیر منقول دارای شریک باشد (مشاع بودن ملک ) یعنی اگر شش دانگ ملک به نام یک نفر بوده باشد ، می تواند با رعایت مقررات تفکیک به هر به هر نحوی آن را به قطعات کوچکتر تفکیک کند.

در افراز ، ملک دارای چند مالک می باشد یا به بیانی دیگر ملک به صورت مشاعی بوده و هر شخص در ملک سهمی داشته . اگر مالکین درتقسیم سهم اتفاق نظر نداشته باشند ، هر یک از مالکین ( شرکا ) می توانند از اداره ثبت اسناد و املاک و یا دادگاه محل وقوع ملک، درخواست صدور رای افراز نمایند. یعنی، سهم خود را از سایر مالکین مشاع جدا نموده و به صورت اختصاصی سند مالکیت دریافت نمایند .

برای خواندن  کامل این متن کلیک کنید .